Patiëntgebonden onderzoek

Het Longfonds houdt zich aan richtlijnen als het gaat om haar steun aan onderzoek. Zo is het Longfonds aangesloten bij de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de brancheorganisatie van goede doelen. De VFI heeft richtlijnen die het Longfonds onderschrijft. Daarnaast zijn er nationale richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek. Het Longfonds heeft deze richtlijnen gebruikt voor het opstellen van het beleid voor wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek.

Indien bij een onderzoeksproject proefpersonen zijn betrokken, dient het projectvoorstel in principe voorafgaand aan de indiening te zijn voorgelegd aan een Medisch-Ethische (Toetsings)Commissie en dient een (voorlopig) oordeel door deze commissie te zijn gegeven. Daarnaast moet de 'code goed gebruik van humaan weefsel' van de FMWV worden onderschreven.

Farmaca

Ook is het bij patiëntgebonden onderzoek noodzakelijk dat het onderzoek is aangemeld bij de CCMO (en via deze het Nederlands Trialregister). Als er gebruik wordt gemaakt van farmaca, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van de nodige wettelijke maatregelen bij de onderzoeker of diens organisatie.

Subsidiegelden

Uitkering van subsidiegelden vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de METC goedkeuring.