Subsidieronde 2022: Hoe voorkom, herken en behandel je longaanvallen?

Door een longaanval (een plotselinge verergering van klachten) ontstaat vaak onherstelbare schade aan de longen. Van herhaalde longaanvallen raken de longen langzaam uitgeput. Dit geldt voor de longen van mensen met verschillende longziekten. Longfonds investeert daarom in oplossingen voor longaanvallen en reikt in 2022 drie subsidies uit aan onderzoek dat zich richt op het thema longaanval.

Wil je subsidie aanvragen voor een onderzoeksproject? Bekijk dan het bestand ‘Randvoorwaarden subsidieronde 2022’ (zie downloads) om te zien of jouw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zo moet je project passen binnen thema: 'Hoe voorkom, herken en behandel je longaanvallen?' Projecten die ingediend worden, moeten vallen onder één van de volgende speerpunten:

  • Beter begrijpen van de moleculaire (immunologische) mechanismen van longaanvallen en/of van de herstelfase na een longaanval (gericht op ontwikkelen van medicatie)
  • Beter begrijpen van de longaanval problematiek: fenotypering (klinisch / psychosociaal), gekoppeld aan een meer persoonsgerichte behandeling en het vinden van voorspellende markers voor longaanvallen

Longfonds streeft ernaar om drie subsidies van 250.000 euro toe te kennen. De subsidies zijn bedoeld voor het aanstellen van junior wetenschappelijk personeel.

Voorwaarden patiëntenparticipatie

Zoals altijd stelt Longfonds eisen aan patiëntenparticipatie. Jouw project moet hieraan voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Longfonds vindt het belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van je onderzoek vergroten. Meer over de nieuwe voorwaarden voor patiëntenparticipatie lees je in de ‘Randvoorwaarden subsidieronde 2022’.

Aanvraagprocedure  

Voldoet jouw onderzoek aan de voorwaarden van Longfonds? Dan kun je een vooraanmelding indienen via het ‘Vooraanmeldingsformulier subsidieronde 2022’. In de ‘Handleiding vooraanmelding subsidieronde 2022’ vind je extra informatie om je te helpen bij het invullen van het formulier. Een overzicht van de complete procedure van vooraanmelding tot toekenning lees je in het bestand ‘Procedure subsidieronde 2022’. Tot slot vind je de uitgebreide voorwaarden voor toekenning in de ‘Toekenningsvoorwaarden subsidieronde 2022’.

Tijdspad subsidieronde 2022

  • Start call for proposals: 24 januari 2022
  • Deadline indiening vooraanmelding: 14 maart 2022 voor 12:00 uur
  • Bekendmaking afwijzing/verzoek tot uitwerking: 26 mei 2022
  • Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 5 september 2022 voor 12:00 uur
  • Verwachte toekenning/afwijzing: begin december 2022

Contact

Voor vragen over de subsidieronde 2022 kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.