"Met de subsidie van het Longfonds willen wij te vroeg geboren baby's een betere start geven"
Dr. Marielle Pijnenburg kinderlongarts Erasmus MC

Kruimelpad

Consortia

Het Longfonds stimuleert samenwerking in longonderzoek en stelt subsidies beschikbaar voor consortia. Vanaf het najaar van 2019 stelt het Longfonds ook minimumeisen aan patiëntenparticipatie om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Wilt u subsidie aanvragen voor een onderzoeksproject? Bekijk dan het bestand ‘Randvoorwaarden subsidie consortia 2020’ (zie downloads) om te zien of uw consortiumaanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zo moet uw project passen binnen de drie hoofdthema’s van de onderzoeksagenda van het Longfonds. Daarnaast moet het consortium uit minimaal twee Nederlandse academische instellingen bestaan, en uit minimaal één klinische afdeling. Het Longfonds streeft ernaar om per thema een subsidie van €750.000 toe te kennen.

Nieuwe voorwaarden patiëntenparticipatie

Nieuw vanaf dit jaar zijn de minimumeisen die het Longfonds stelt aan patiëntenparticipatie. Uw project moet hieraan voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Het Longfonds vindt het namelijk belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van uw onderzoek vergroten. Meer over de nieuwe voorwaarden voor patiëntenparticipatie leest u in de ‘Randvoorwaarden subsidie consortia 2020’.

Aanvraagprocedure  

Voldoet uw onderzoek aan de voorwaarden van het Longfonds? Dan kunt u een vooraanmelding indienen via het ‘Vooraanmeldingsformulier consortia 2020’. In de ‘Handleiding vooraanmelding consortia 2020’ vindt u extra informatie om u te helpen bij het invullen van het formulier. Een overzicht van de complete procedure van vooraanmelding tot toekenning leest u in het bestand ‘Procedure consortia 2020’. Tot slot vindt u de uitgebreide voorwaarden voor toekenning in de ‘Toekenningsvoorwaarden consortia 2020’.

Tijdspad subsidieronde 2020

  • Start call for proposals: 26 september 2019
  • Deadline indiening vooraanmelding: 2 december 2019 voor 12:00 uur
  • Bekendmaking afwijzing/verzoek tot uitwerking: 11 februari 2020
  • Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 26 maart 2020 voor 12:00 uur
  • Verwachte toekenning/ afwijzing: eind juni 2020

 

Contact 

Voor vragen over de subsidie voor consortia kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.