"Met de subsidie van het Longfonds willen wij te vroeg geboren baby's een betere start geven"
Dr. Marielle Pijnenburg kinderlongarts Erasmus MC

Kruimelpad

Consortia

Longfonds stimuleert samenwerking in longonderzoek en stelt subsidies beschikbaar voor consortia. Vanaf het najaar van 2019 stelt Longfonds ook minimumeisen aan patiëntenparticipatie om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Wilt u subsidie aanvragen voor een onderzoeksproject? Bekijk dan het bestand ‘Randvoorwaarden subsidie consortia’ (zie downloads) om te zien of uw consortiumaanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zo moet uw project passen binnen de drie hoofdthema’s van de onderzoeksagenda van Longfonds. Daarnaast moet het consortium uit minimaal twee Nederlandse academische instellingen bestaan, en uit minimaal één klinische afdeling. Longfonds streeft ernaar om per thema een subsidie van 750.000 euro toe te kennen.

Nieuwe voorwaarden patiëntenparticipatie

Nieuw vanaf 2020 zijn de minimumeisen die Longfonds stelt aan patiëntenparticipatie. Uw project moet hieraan voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Longfonds vindt het namelijk belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van uw onderzoek vergroten. Meer over de nieuwe voorwaarden voor patiëntenparticipatie leest u in de ‘Randvoorwaarden subsidie consortia’.

Geen subsidieronde 2021

Als gevolg van de coronacrisis staat er geen consortiumsubsidieronde gepland voor 2021.

Contact 

Voor vragen over de subsidie voor consortia kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.