Ding mee naar de Sterk Participatie Prijs

Prijs voor onderzoekers die patiënten betrekken. Indienen kan tot en met 2 maart 2020 10.00 uur.

Onderzoekers die patiëntenparticipatie een wezenlijk onderdeel maken in hun onderzoek kunnen ook in 2020 meedingen naar de Sterk Participatie Prijs.  Met deze belangrijke prijs wil het Longfonds onderzoekers uit het longenveld stimuleren om in meerdere fasen van hun onderzoek patiënten als partner te betrekken. De prijs bedraagt € 15.000. Met dit geld kan de onderzoeker de betrokkenheid van patiëntvertegenwoordigers in zijn/haar onderzoek vergroten, maar kan met ingang van dit jaar ook worden gebruikt  voor training op gebied van patiëntenparticipatie of voor het publiceren in open acces tijdschriften. Ook onderzoekers die hun onderzoek in 2019 hebben afgerond, worden van harte uitgenodigd om mee te dingen naar deze prijs.

Voorwaarden voor deelname

De prijs is voor die onderzoeker die patiëntenparticipatie op expliciete manier heeft geborgd in zijn/haar onderzoeksproject. Dit betekent dat patiënten een actieve rol hebben bij de opzet, begeleiding en rapportage van het onderzoek. Een rol die verder gaat dan informeren en raadplegen van patiënten, een rol die dichter ligt bij adviseren, meebeslissen en gedeelde regie. Lees voor meer informatie hier de volledige voorwaarden voor deelname.

Patiënten betrekken

Het betrekken van patiëntvertegenwoordigers bij onderzoek is een belangrijk speerpunt van het Longfonds. Niemand kent zijn longziekte namelijk beter dan de patiënt zelf. Patiënten zijn daardoor een belangrijke gesprekspartner, omdat ze precies weten hoe het is om te leven met een longziekte. Ze zijn ervaringsdeskundig. Patiënten voegen dan ook waardevolle informatie toe, waardoor de relevantie van uw onderzoek toeneemt. Patiëntvertegenwoordigers van het Longfonds zijn geschoold. Lees hier meer over patiëntenparticipatie en hoe patiënten te betrekken bij uw onderzoek. Ook bij ZonMw en de speciaal met én voor onderzoekers ontwikkelde Kickstarter is veel informatie te vinden over patiëntenparticipatie.

Meedoen

Om mee te dingen naar de Sterk Participatie Prijs dient de onderzoeker, door middel van het downloadformulier hierboven, zijn/haar abstract in te dienen en de vijf aanvullende vragen te beantwoorden. Indienen kan tot en met 2 maart 2020 10.00 uur

Abstracts en antwoorden op de aanvullende vragen worden bekeken door een beoordelingscommissie, bestaande uit Prof. Dr. Peter Sterk, patiëntvertegenwoordigers, en de researchcoördinator van het Longfonds.

Uitreiking

De prijs is vernoemd naar Prof. Dr. Peter Sterk. Tijdens zijn imposante carrière heeft hij laten zien dat hij patiëntenparticipatie hoog in het vaandel heeft. Een voorbeeld hier van is het U-Biopred project. Lees hier meer over dit project en het betrekken van patiëntvertegenwoordigers. 

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Week van de Longen (6 tot en met 9 april 2020). In 2018 ging de eer uit naar Karen Moor, PhD voor haar onderzoek “Ontwikkeling en evaluatie van een thuismonitoringprogramma voor patiënten met idiopathische pulmonale fibrose”. In 2019 won Dr. Susanne Vijverberg de prijs voor haar onderzoek “Evaluation of establishing a youth council on chronic respiratory diseases in a pediatric academic hospital”.

Prof. dr. Peter Sterk
Prof. dr. Peter Sterk