"Met deze subsidie kunnen jonge onderzoekers hun onderzoeksbevindingen naar de patiënt vertalen"
Prof. Dr. Dirkje Postma UMCG

Dirkje Postma Talent Award

De Dirkje Postma Talent Award (DPTA) is een stimuleringssubsidie van maximaal €200.000 voor excellente gevestigde (junior) onderzoekers. Met deze subsidie kunnen getalenteerde onderzoekers hun eigen onderzoekslijn verstevigen. Deze subsidievorm biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen en een eigen onderzoeksniche te creëren.

Voorwaarden voor deelname

Voorstellen kunnen longziekten breed worden ingediend, ook indien deze buiten de onderzoeksagenda van het Longfonds vallen. Longziekte-overstijgend onderzoek (zowel overstijgend binnen alle longziekten, als ook overstijgend naar aandoeningen buiten de longen) past binnen de visie van de Dirkje Postma Talent Award en is een pluspunt, maar geen expliciete voorwaarde.
Van de onderzoekers wordt verwacht dat zij aandacht geven aan het betrekken van patiënten bij hun onderzoek(s)(voorstel). Ook de impact van het onderzoek op longpatiënten of (nog) gezonde mensen op korte of langere termijn moet nadrukkelijk uit het voorstel naar voren komen. De voorkeur wordt gegeven aan multidisciplinair onderzoek. Onderzoekers die eerder een voorstel hebben ingediend voor de junior onderzoekers subsidie van het Longfonds, mogen dit voorstel (in gewijzigde vorm) niet opnieuw indienen.

Aanvragers

Aanvragers van de Dirkje Postma Talent Award zijn excellente gevestigde (junior) onderzoekers (m/v), behorend tot de beste 20% van hun peers, zoals beoordeeld door de Dirkje Postma Talent Award beoordelingscommissie. De onderzoeker heeft als hoofdauteur tenminste 5 artikelen gepubliceerd (of geaccepteerd voor publicatie) in vooraanstaande internationaal wetenschappelijke peer reviewed vaktijdschriften.

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen binnen een periode van 7 jaar na promotie. Hierbij wordt rekening gehouden met vertraging door een zwangerschap of een (medisch specialistische) opleiding. Het Longfonds hanteert de NWO regeling van 18 maanden extensie per zwangerschap. Zowel kandidaten met een Nederlandse nationaliteit als kandidaten met een buitenlandse nationaliteit kunnen een aanvraag indienen. De voorwaarde is dat de kandidaat de intentie heeft om nog tenminste 3 jaar na afronding van het onderzoeksproject aan een Nederlands onderzoeksinstituut te blijven werken. Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers met en zonder vast dienstverband.

De aanvragen kunnen alleen gedaan worden door individuele onderzoekers en dus niet door duo’s of onderzoeksgroepen.

Aanvraag

Voor de Dirkje Postma Talent Award geldt géén vooraanmeldingsronde. Kandidaten kunnen direct een uitgewerkte aanvraag indienen via het ‘Dirkje Postma Talent Award’ subsidieformulier. De voertaal is Engels. Tevens dienen CV, motivatiebrief en 3 aanbevelingsbrieven te worden meegestuurd.

De hoogte van de award is vastgesteld op maximaal €200.000. De award kan worden ingezet om de kosten van het onderzoeksproject te dekken. Dit betekent dat zowel materiële kosten als de kosten van (ondersteunend) personeel of eigen salaris kunnen worden opgevoerd. In het subsidieformulier is ruimte opgenomen voor een gedetailleerde begroting. De subsidie geldt voor onderzoeksprojecten van maximaal 3 jaar.

Beoordeling

Voor de Dirkje Postma Award heeft het Longfonds een selectiecommissie samengesteld. Deze commissie adviseert over de kwaliteit en relevantie van de aanvraag, kwaliteit van de kandidaat en de prioriteit ten opzichte van de andere aanvragen.

Tijdspad

•Start call for proposals maandag 2 maart 2020

nader informatie volgt

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.