"Met deze subsidie kunnen jonge onderzoekers hun onderzoeksbevindingen naar de patiënt vertalen"
Prof. Dr. Dirkje Postma UMCG

Dirkje Postma Talent Award

De Dirkje Postma Talent Award is een stimuleringssubsidie van maximaal 200.000 euro voor excellente gevestigde (junior) onderzoekers. Deze subsidievorm biedt getalenteerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen. Ook kunnen ze hiermee een eigen onderzoek-niche creëren en hun onderzoekslijn verstevigen.

Voorwaarden voor deelname

Voorstellen kunnen longziekten-breed worden ingediend, ook indien deze buiten de onderzoeksagenda van Longfonds vallen. Longziekte-overstijgend onderzoek (zowel overstijgend binnen alle longziekten, als overstijgend naar aandoeningen buiten de longen) past binnen de visie van de Dirkje Postma Talent Award en is een pluspunt, maar geen expliciete voorwaarde.
Van de onderzoekers wordt verwacht dat zij aandacht geven aan het betrekken van patiënten bij hun onderzoek(s)(voorstel). Ook de impact van het onderzoek op longpatiënten of (nog) gezonde mensen op korte of langere termijn moet nadrukkelijk uit het voorstel naar voren komen. De voorkeur wordt gegeven aan multidisciplinair onderzoek. Onderzoekers die eerder een voorstel hebben ingediend voor de Junior Investigator subsidie van Longfonds, mogen dit voorstel (in gewijzigde vorm) niet opnieuw indienen voor de Dirkje Postma Talent Award.

Aanvragers

Aanvragers van de Dirkje Postma Talent Award zijn excellente gevestigde (junior) onderzoekers. Wilt u onderzoeksvoorstel indienen voor de Dirkje Postma Talent Award? Bekijk dan het bestand ‘Toelichting Dirkje Postma Talent Award 2020’.

De aanvragen kunnen alleen gedaan worden door individuele onderzoekers en dus niet door duo’s of onderzoeksgroepen.

Aanvraag

Voor de Dirkje Postma Talent Award geldt géén vooraanmeldingsronde. Kandidaten kunnen direct een uitgewerkte aanvraag indienen via het ‘Dirkje Postma Talent Award’ subsidieformulier. De voertaal is Engels. Tevens dienen CV, motivatiebrief en 3 aanbevelingsbrieven te worden meegestuurd.

De hoogte van de award is vastgesteld op maximaal 200.000 euro.

Beoordeling

Voor de Dirkje Postma Award heeft Longfonds een selectiecommissie samengesteld. Deze commissie adviseert over de kwaliteit en relevantie van de aanvraag, kwaliteit van de kandidaat en de prioriteit ten opzichte van de andere aanvragen.

Contact

Voor vragen over de Dirkje Postma Talent Award kunt u contact opnemen via research@longfonds.nl