Fellowships

Naast de reguliere subsidierondes biedt het Longfonds ook dit jaar weer een internationale research fellowshipsronde aan. Deze fellowships zijn bedoeld om jonge getalenteerde onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en bij het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk. 

Fellowships

Het Longfonds ondersteunt en stimuleert onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om een vroegtijdige opsporing en goede behandeling van longziekten, zoals astma, COPD of zeldzame chronische longziekten, mogelijk te maken en om de zorg voor mensen met longziekten te verbeteren. Omdat het Longfonds wil bijdragen aan het behoud van uitstekende jonge onderzoekers voor het wetenschappelijk longonderzoek, wil het deze onderzoekers de gelegenheid bieden om onderzoekservaring in het buitenland op te doen. Het Longfonds financiert dan ook internationale research fellowships. Hiermee hoopt het Longfonds jonge onderzoekers te ondersteunen bij de specialisatie, het uitbreiden van het wetenschappelijke netwerk en het creëren van een eigen onderzoeksniche. Er worden twee soorten fellowships gefinancierd: een kortdurende fellowship van 1 tot 3 maanden en een langdurende fellowship van 6 tot 12 maanden. Er zijn twee kortdurende fellowships en één langdurende fellowship beschikbaar. 

Doelgroep

De fellowships van het Longfonds richten zich op jonge getalenteerde onderzoekers (promovendi en gepromoveerden/ postdocs tot max 3 jaar na promotie) die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. Voor clinici die gepromoveerd zijn en daarna hun opleiding tot specialist hebben afgerond, geldt een termijn van drie jaar na afronding van hun opleiding.

Tijdspad

Start call: 2 maart 2020
nader informatie volgt

 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.