Junior onderzoekers

Naast de financiering van onderzoeksconsortia, blijft het Longfonds investeren in junior onderzoekstalent.

Deze subsidievorm biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen en een eigen onderzoekniche te creëren. Buitenlandervaring vooraf of tijdens de subsidiebenutting strekt tot de aanbeveling.

Wilt u subsidie aanvragen voor een Junior onderzoeksproject? Bekijk dan het bestand ‘Randvoorwaarden subsidie Jr Onderzoeker 2020’ (zie downloads) om te zien of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zo kunnen onderzoekers een aanvraag indienen binnen een periode van 5 jaar na promotie. Het streven is om twee persoonlijke onderzoeksubsidies van maximaal €200.000 ter beschikking te stellen.

Patiëntparticipatie

Het Longfonds vindt het belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van uw onderzoek vergroten. Lees hierover de ‘Randvoorwaarden subsidie Jr onderzoeker 2020’.

Tijdspad subsidieronde 2020

(aangepast tijdspad i.v.m. Covid - 19)

• Call for proposals: maandag 2 maart 2020
• Deadline indiening vooraanmelding: 8 juni 2020 vóór 12:00u
• Bekendmaking afwijzing / verzoek tot uitwerking: 15 juli 2020
• Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 1 september 2020 vóór 12:00u
• Verwachte toekenning/ afwijzing: begin december 2020

Contact

Voor vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via research@longfonds.nl