Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid

De gezondheidsfondsen Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de Trombosestichting en het Diabetes Fonds slaan hun handen ineen met de onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid. De oproep is gebaseerd op de onderzoeksagenda tabaksontmoediging van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), en het accent ligt op beleidsonderzoek.

Met deze oproep willen de fondsen beleidsonderzoek naar tabaksontmoediging stimuleren om te komen tot een Rookvrije Generatie. Binnen de oproep valt onderzoek naar de sociale en politieke determinanten van (totstandkoming van en effectieve implementatie van) nationaal en lokaal tabaksontmoedigingsbeleid (zowel vanuit de overheid als de maatschappij), en effectonderzoek naar tabaksontmoedigingsmaatregelen.

Beleidsclusters

Hieronder schetsen we een aantal beleidsclusters waarbinnen de onderzoeksvoorstellen dienen te passen. De opsommingen zijn illustratief en niet uitputtend.

 • Cluster economisch beleid >

  • Prijsmaatregelen, waaronder accijns
  • Verkoop & marketing, waaronder verpakkingen, verkoopbeperkingen, sponsoring
 • Cluster beleid rookvrije omgevingen >

  • Gedeeltelijk of geheel rookvrije omgevingen
  • Rookvrije gebouwen
  • Beleidsmaatregelen om te beschermen tegen tweede- en derdehandsrook
 • Cluster beleid van en t.a.v. de tabaksindustrie >

  • Rol van de tabaksindustrie in tabaksontmoedigingsbeleid
  • Denormalisatie tabaksindustrie, waaronder niet meer investeren in de tabaksindustrie
 • Cluster strategie t.a.v. publieksvoorlichtingscampagnes >

  • Schadelijkheid
  • Denormalisering roken
  • SMR

Randvoorwaarden

Specifieke randvoorwaarden zijn van toepassing, zoals onderstaande. Het volledige overzicht met randvoorwaarden treft u aan in de onderzoeksoproep.

 • Uitkomsten uit het onderzoek leveren concrete informatie over hoe te komen tot een Rookvrije Generatie.
 • Om de praktische toepasbaarheid van onderzoeksresultaten te bevorderen, is het belangrijk dat relevante disciplines uit het onderzoek, het beleid en de praktijk met elkaar samenwerken. Het vormen van consortia wordt aanbevolen, vooral wanneer binnen dit verband meerdere onderzoeksthema’s gedekt kunnen worden.
 • Projecten met een duur van 1 à 2 jaar, of korter, hebben de voorkeur, gezien de snelle toepasbaarheid. De richtlijn voor de maximale projectduur is 4 jaar.
 • Voor de onderzoeksoproep stellen de gezondheidsfondsen €1.360.000 beschikbaar. 

Tijdspad

De vijf projecten die gefinancierd worden binnen de Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid 2018 zijn inmiddels bekend. Lees hier meer over deze projecten.

Samenstelling beoordelingscommissie 

Voorzitter: 
Prof. dr. Louise Gunning- Schepers

Commissieleden:
Prof. dr. Marloes Kleinjan, Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht
Prof. dr. Hans van Oers, Tilburg University en RIVM
Dr. Marcel Pieterse, Universiteit Twente
Prof. dr. Bas van den Putte, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. ir. Jaap Seidell, Vrije Universiteit Amsterdam
Drs. Anita Suijkerbuijk, RIVM
Prof. dr. Arnoud Verhoeff, GGD Amsterdam, Sarphati Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam

Contact 

Heeft u nog vragen over de onderzoeksoproep? Neem dan contact op via onderzoektabaksontmoediging@longfonds.nl

Afzenders

Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, de Trombosestichting en het Diabetes Fonds.