Sterk Participatie Prijs

Ieder jaar kunnen onderzoekers meedingen naar de Sterk Participatie Prijs. De prijs is voor die onderzoeker die patiëntparticipatie op expliciete manier heeft geborgd in zijn/haar onderzoeksproject. De prijs is opgedragen aan Prof. Dr. Peter Sterk voor zijn verdiensten in het longonderzoek en zijn inzet voor patiëntparticipatie.

Met de Sterk Participatie Prijs wil het Longfonds onderzoekers uit het longenveld stimuleren om patiëntparticipatie een wezenlijk onderdeel te laten zijn in hun onderzoek, waarbij patiënten in meerdere fasen van het onderzoek als gelijkwaardige partner een rol spelen. Een rol die verder gaat dan informeren en raadplegen van en die dichter ligt bij adviseren, meebeslissen en/of gedeelde regie. Patiënten zijn een belangrijke gesprekspartner, want mensen met een longziekte weten als enige precies hoe het is om te leven met een longziekte. 

De prijs bedraagt € 15.000. Met dit geld kan de onderzoeker de betrokkenheid van mensen met een longziekte bij zijn/haar onderzoek nog verder vergroten en borgen. De winnende onderzoeker maakt een filmpje over zijn/haar onderzoek en de participatie van patiënten hierbij. Het filmpje wordt ingezet om andere onderzoekers te inspireren. 

Meedoen

Om in aanmerking te komen voor de Sterk Participatie Prijs kan de onderzoeker voorafgaand aan de week van de longen haar of zijn abstract indienen en een paar aanvullende vragen beantwoorden. Abstracts en antwoorden op de aanvullende vragen worden bekeken door een beoordelingscommissie, bestaande uit Prof. Dr. Peter Sterk, mensen met een longziekte, en de researchcoördinator van het Longfonds.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Week van de Longen.