Subsidieronde 2022

Hoe voorkom, herken en behandel je longaanvallen?

Een longaanval (een plotselinge verergering van klachten) richt vaak onherstelbare schade aan in de longen. Van herhaalde longaanvallen raken ze langzaam uitgeput. Dit geldt voor de longen van mensen met verschillende longziekten. Longfonds investeert daarom in oplossingen voor longaanvallen en reikt in 2022 drie subsidies uit aan onderzoek dat zich hierop richt.

English translation
Wetenschapper bekijkt een röntgenfoto

Tot maandag 14 maart konden aanvragen voor de Subsidieronde 2022 worden ingediend. Hieraan waren verschillende voorwaarden verbonden. Zo moest je project passen binnen het thema: 'Hoe voorkom, herken en behandel je longaanvallen?' Projecten die ingediend werden, moesten vallen onder één van de volgende speerpunten:

  • Beter begrijpen van de moleculaire (immunologische) mechanismen van longaanvallen en/of van de herstelfase na een longaanval (gericht op ontwikkelen van medicatie)
  • Beter begrijpen van de longaanval problematiek: fenotypering (klinisch / psychosociaal), gekoppeld aan een meer persoonsgerichte behandeling en het vinden van voorspellende markers voor longaanvallen

Longfonds streeft ernaar om drie subsidies van 250.000 euro toe te kennen. De subsidies zijn bedoeld voor het aanstellen van junior wetenschappelijk personeel.

Voorwaarden patiëntenparticipatie

Zoals altijd stelt Longfonds eisen aan patiëntenparticipatie. Jouw project moet hieraan voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Longfonds vindt het belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van je onderzoek vergroten.

Tijdspad subsidieronde 2022

  • Start call for proposals: 24 januari 2022
  • Deadline indiening vooraanmelding: 14 maart 2022 voor 12:00 uur
  • Bekendmaking afwijzing/verzoek tot uitwerking: 26 mei 2022
  • Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 5 september 2022 voor 12:00 uur
  • Verwachte toekenning/afwijzing: begin december 2022

Contact

Voor vragen over de subsidieronde 2022 kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onderzoek, longziekten en gezonde longen.

Aanmelden