Subsidies

Het Longfonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten. Daarom stelt het Longfonds jaarlijks tenminste 25% van de bruto inkomsten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Subsidieronde 2015

Hier vindt u algemene informatie over het subsidiebeleid en de subsidieronde 2015. Lees meer over de subsidieronde 2015.

Consortia

De belangrijkste wijziging in het subsidiebeleid is de verplichte samenwerking in consortia. In een consortium werken minimaal twee, maar idealiter drie instellingen samen. Lees meer over Subsidie voor Consortia.

Persoonlijke subsidies

Naast de financiering van onderzoeksconsortia blijft het Longfonds investeren in junior onderzoekstalent (binnen 5 jaar na promotie). Daarvoor zijn de subsidiemogelijkheden voor deze excellente onderzoekers uitgebreid. Lees meer over Persoonlijke Subsidies.

Fellowships

Medio 2015 wordt bekend gemaakt of er een subsidieronde voor fellowships van start kan gaan. Deze fellowships zijn bedoeld om jonge getalenteerde onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en bij het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk.
Lees meer over fellowships

Congresbezoek voor onderzoekers

Het Longfonds stelt jonge Nederlandse onderzoekers in de gelegenheid om hun resultaten internationaal te presenteren en contacten te leggen met buitenlandse onderzoekers.
Lees meer over congresbezoeken voor onderzoekers

Proefschriftsubsidies

Het Longfonds draagt graag bij aan de verspreiding van wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het terrein van astma, COPD of zeldzame chronische longziekten.
Lees meer over proefschriftsubsidies

Externe subsidies

Naast de subsidiemogelijkheden die het Longfonds biedt, zijn er meer fondsen of instituten  waar een onderzoekssubsidie voor longonderzoek kan worden aangevraagd. Hieronder vindt u informatie over externe subsidies op het gebied van longonderzoek die mogelijk voor u interessant zijn.
Lees meer over externe subsidies

Toekenningsvoorwaarden

Op de toekenning van projectsubsidies zijn de Toekenningsvoorwaarden van het Longfonds van toepassing. Dit zijn voorwaarden met betrekking tot het verstrekken van subsidies door het Astma Fonds op het terrein van wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer over toekenningsvoorwaarden

Register

Voordat een studie van start gaat, moeten de onderzoeksplannen geregistreerd worden in een openbaar toegankelijk en vrij te doorzoeken register. Dat gebeurt in het Nederlands Trialregister (NTR).
Lees meer over het register

Dirkje Postma Talent Award

De Dirkje Postma Talent Award (DPTA) is een stimuleringssubsidie voor excellente gevestigde (junior) onderzoekers.
Lees meer over de DPTA

Advies Commissie

De Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) adviseert het bestuur van het Longfonds over allerlei zaken op het gebied van wetenschappelijk longonderzoek.
Lees meer over de WAC

‘Dankzij de subsidie van het Longfonds, kan ik verder met mijn onderzoek’

Ellen Koster PhD Farmacie Utrecht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.