Kruimelpad

Filteren >
 • Immunity to respiratory Proefschrift

  • Drs T. Faber
  • Faber

  Uit klinische en genetische studies is gebleken dat het ILIRLI gen een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van astma en astma exacerbaties op de kinderleeftijd. Meer info >

 • Coagulation and fibrinolysis in patients with asthma Proefschrift

  • Dr M. Sneeboer
  • Marlous Sneeboer

  Uit eerder onderzoek is gebleken dat in het sputum van mensen met astma, de stofjes die de bloedstolling activeren verhoogd zijn. Dit zou kunnen duiden dat er een verhoogde stollingsneiging is wat het verhoogde risico op een trombosebeen of een longembolie zou kunnen verklaren. Meer info >

 • The role of flame Proefschrift

  • Mevrouw D. Canbaz
  • Derya Canbaz

  Blootstelling aan bepaalde vlamvertragers kan milde effecten hebben op het ontwikkelen van een allergische immuunrespons op huisstofmijtallergenen (HSM). Meer info >

 • Early Environmental and Epigenetic influences on Respiratory Health Proefschrift

  • Drs H.T. den Dekker
  • den Dekker

  In dit proefschrift hebben we de hypothese onderzocht dat groei in het vroege leven en blootstelling aan nadelige omgevingsfactoren tijdens de zwangerschap en op de vroege kindertijd, in combinatie met genetische predispositie, leiden tot een lagere longfunctie en een hoger risico op chronisch ob Meer info >

 • Trends in childhood Proefschrift

  • Mevrouw D. de Korte-de Boer
  • Dianne de Korte-de Boer

  Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt komt voort uit een langdurige samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg. In een later stadium is ook Orbis Jeugdgezondheidszorg betrokken bij dit onderzoek. De doelstellingen van dit onderzoeksproject waren: Meer info >

 • Children with problematic severe asthma Proefschrift

  • Drs M. Verkleij
  • Marieke Verkleij

  Dit proefschrift bevat onderzoek naar gedragsproblemen bij kinderen met problematisch ernstig astma en stress bij de ouders in samenhang met astmacontrole en kwaliteit van leven, evenals een evaluatie van de effecten van multidisciplinaire behandeling.

  Meer info >

 • Asthma; epidemiologie, treatment and exacerbations in real life Proefschrift

  • Mevrouw M. Engelkes
  • Marjolein Engelkes

  In dit proefschrift hebben we gekeken naar de epidemiologie, behandeling, exacerbaties en mortaliteit bij patiënten met astma in de klinische praktijk. Bovendien hebben we de risico factoren van een lage therapietrouw en van astma exacerbaties onderzocht. Meer info >

 • The pathogenesis of House Dust Mite-induced asthma: From Barn to Bedside Proefschrift

  • Drs M. Schuijs
  • Martijn Schuijs

  De prevalentie van astma, hooikoorts, atopische dermatitis en allergische sensitisatie is aanmerkelijk toegenomen gedurende de laatste 50 jaar. Modernisering en verstedelijking zorgen voor het verlies van microbiële blootstelling. Meer info >

 • Heterogeneity in Asthma Proefschrift

  • Mevrouw H. Vroman
  • Heleen Vroman

  In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de diversiteit binnen astmatische ontstekingsreacties. Meer info >

 • groep 2 innate lymphoid cell (ILC2) Proefschrift

  • De heer, mevrouw W.S. Li
  • Bobby Li

  In dit proefschrift onderzoeken wij een nieuw cel type van het immuunsysteem, de groep 2 innate lymphoid cell (ILC2), en wat de rol van deze cel is bij het ontwikkelen van astma. Meer info >