Kruimelpad

Ons Beleid

Beleid Longfonds

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. Strijd ook mee! We maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.

Lees meer over het beleid van het Longfonds

Onderzoeksbeleid

Het Longfonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten. Daarom stelt het Longfonds jaarlijks tenminste 25% van de bruto inkomsten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over het onderzoeksbeleid

Patiëntenparticipatie

Mensen met een longziekte worden door wetenschappers nog lang niet altijd gezien als experts. Jammer, want als ervaringsdeskundige kunnen zij juist veel betekenen. Zorg kan altijd beter. Het Longfonds zet zich daarvoor in.

Lees meer over patiëntenparticipatie