Kruimelpad

Subsidies

Voor het Longfonds is wetenschappelijk onderzoek de basis voor al ons werk. Zonder onderzoek staan ontwikkelingen stil. Onderzoek geeft longpatiënten zicht op verbetering. Daarom steekt het Longfonds jaarlijks miljoenen euro’s in wetenschappelijk onderzoek. Het Longfonds stelt hoge eisen aan onderzoek, waaronder het betrekken van patiënten, samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en we willen onderzoek dat mensen en dieren zo min mogelijk belast.

Consortia

Longfonds wil samenwerking in longonderzoek stimuleren en stelt daarom subsidie beschikbaar voor consortia. In een consortium werken minimaal twee, maar idealiter drie instellingen samen.

Lees meer over subsidie voor consortia

Jong talent

Longfonds vindt het belangrijk om te investeren in jong onderzoekstalent (binnen 5 jaar na promotie). Daarom zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor deze onderzoekers.

Lees meer over subsidie voor jong talent

Topsectoren

Met deze subsidie wordt publiek-private samenwerking gestimuleerd.

Lees meer over subsidie voor Topsectoren

Congresbezoek

Longfonds stelt jonge Nederlandse onderzoekers in de gelegenheid om hun resultaten internationaal te presenteren en contacten te leggen met buitenlandse onderzoekers.

Lees meer over subsidie voor congresbezoek

Proefschriften

Longfonds draagt graag bij aan de verspreiding van wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het terrein van astma, COPD of zeldzame chronische longziekten.

Lees meer over subsidie voor proefschriften