Goed nieuws voor mensen met een longziekte: kabinet investeert in proefdiervrije innovaties

Het kabinet investeert via het Nationaal Groeifonds 125 miljoen euro in een nieuw Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie. Het doel? Nieuwe medicijnen ontwikkelen zonder dat daar proefdieren aan te pas komen. Longfonds participeert in dit centrum.

Nationaal Groeifonds Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie

Dat Longfonds participeert in dit centrum is belangrijk. Hiermee komt er de komende jaren namelijk nog meer onderzoeksgeld voor veiligere, effectievere en betere medische behandelingen voor longziekten als astma en COPD.

Proefdieronderzoek overbodig maken

Het nieuwe Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) wordt uniek in Europa. Dit centrum zet in op nieuwe technologieën die proefdieronderzoek op termijn overbodig maakt. Denk bijvoorbeeld aan menselijke mini-organen gekweekt in het laboratorium, zoals de mini-long. Die modellen zijn niet alleen proefdiervrij, maar ook preciezer en sneller in het voorspellen van effecten van medicijnen op het menselijk lichaam. Omdat Longfonds participeert in dit project, zal het CPBT zich richten op de ontwikkeling van medicijnen en behandelingen voor onder meer astma en COPD.

Toepassingen

Longfonds streeft er al jaren naar om waar mogelijk dierproeven te voorkomen of te beperken. We volgen de wettelijke richtlijnen en de internationale verdragen hierover. Om dit te versnellen én om meer onderzoek naar longen mogelijk te maken, investeren we in het CPBT. Dit centrum gaat onderwijs, trainingen, advies en hulp bieden om meer mensen proefdiervrije medische ontwikkelingen te laten gebruiken en accepteren. Het zal de overgang naar proefdiervrije methoden versnellen.

Over het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie

Het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) is een initiatief van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het initiatief kent een groot aantal landelijke publieke en private partners. Het groeifondsvoorstel is ingediend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.