Nieuw onderzoeksconsortium richt zich op kansrijk geneesmiddel tegen astma

Dankzij nauwe samenwerking tussen Longfonds, wetenschappers én een nieuwe start-up, komt een nieuw astmamedicijn dichterbij. Longfonds stelt hiervoor de PPS-toeslag beschikbaar.

Onderzoek Wetenschap

De ontdekking dat metabolieten vanuit de darmen ontstekingen in de longen kunnen voorkomen, brengt een nieuw astmamedicijn dichterbij. Het is één van de belangrijke resultaten van het LONGFONDS | Accelerate onderzoek naar het voorkomen van astma. Longfonds wil de ontwikkeling van dit mogelijke geneesmiddel versnellen. Daarom stelt Longfonds een PPS-subsidie van Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar aan Monash University, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de nieuwe start-up Atopius Health. Dankzij de subsidie kunnen deze partijen de komende drie jaar nauw samenwerken aan een baanbrekend medicijn. Voor mensen met astma betekent dit hoop op een nieuw geneesmiddel dat de voortdurende ontstekingen in hun longen voor kan blijven.

Van voedingsstof tot nieuw astmamedicijn

De veelbelovende ontdekking dat metabolieten kunnen helpen tegen allergische ontstekingen in de longen en huidallergieën, werd in 2022 in Australië gedaan door professor Ben Marsland. Hij is verbonden aan het onderzoeksprogramma LONGFONDS |Accelerate, onder leiding van prof. dr. Hermelijn Smits van het LUMC.

Metabolieten ontstaan bij het verteren van voedsel tot eenvoudige stoffen. Als voedsel door je darmen gaat, wordt het daar afgebroken door darmbacteriën. Tijdens dit proces ontstaan er verschillende stoffen, die metabolieten worden genoemd. De ontdekking van Marsland dat bepaalde metabolieten uit de darmen heftige ontstekingen in de longen kunnen onderdrukken, is in 2023 in licentie gegeven aan de start-up Atopius Health.

Vervolgonderzoek

De komende jaren zullen Ben Marsland en zijn team zich met onderzoekers van het LUMC buigen over één specifieke metaboliet. Doel is om erachter te komen hoe dit metaboliet precies werkt en om het zo effectief mogelijk te maken. Deze stap is nodig om toe te kunnen werken naar de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. De samenwerking met de mede op initiatief van Longfonds gelanceerde start-up Atopius Health betekent dat tegelijkertijd óók de voorbereidende stappen kunnen worden gezet om het geneesmiddel daadwerkelijk beschikbaar te maken voor patiënten. 

Toekomstperspectief

Over twee jaar verwachten de samenwerkende onderzoeksteams van Monash University en het LUMC meer te kunnen zeggen te hebben over de veelbelovendheid van de metabolieten als potentiële astmamedicijn. Via Longfonds blijven mensen met een longziekte betrokken bij het onderzoek. Zo zien we erop toe dat het onderzoek patiëntgericht blijft.