Onderzoek naar longweefselherstel met twee jaar verlengd

Longfonds steunt het BREATH-onderzoek naar een medische doorbraak voor COPD twee jaar langer. De verlenging stelt de onderzoekers in staat om hun veelbelovende werk tot eind 2025 voort te zetten. Doel is om de resultaten verder te brengen naar de mensen met een longziekte.

Carla Kim

‘Goed onderzoek kost tijd’

Binnen het project BREATH zijn in 2018 verschillende deelprojecten gelijktijdig van start gegaan. Onder leiding van de gerenommeerde stamcelonderzoekers Hans Clevers en Carla Kim wisselden onderzoekers de kennis die ze hadden opgedaan met elkaar uit. Doordat onderzoeksresultaten elkaar versterkten, is de zoektocht naar de door ieder zo gewenste oplossing voor COPD in versnelling gekomen.

Vijf jaar onderzoek heeft veel nieuwe vondsten opgeleverd. Zo is er een nieuwe type stamcel ontdekt (RASC). Deze stamcel zorgt ervoor dat cellen van longblaasjes kunnen groeien. Ook is het gelukt om een minilong van een gezonde muis in het lab te kweken en de cellen daarvan te transplanteren naar een andere muis.

Maar ‘goed onderzoek kost tijd’, benadrukt de huidige consortiumleider Carla Kim. Want het blijkt een stuk lastiger te zijn om die gezonde cellen over te brengen naar een muis met COPD. Wat is er nodig om die cellen wél te laten werken in een COPD-muis?

Cellen aan de praat krijgen

Longfonds heeft besloten het BREATH-consortium twee jaar langer te financieren zodat de onderzoekers hun veelbelovende werk kunnen voortzetten tot het eind van 2025. In het nieuwe onderzoeksplan staat het ontwikkelen van regeneratieve behandelingen voor mensen met COPD centraal. Hoe zorg je ervoor dat de cellen in een long van iemand met COPD weer gaan groeien? Hoe krijg je ze weer aan de praat?

De oplossing zit misschien wel in een regeneratief eiwit dat longherstel bij COPD kan ondersteunen. Bij mensen met COPD is dit specifieke eiwit in mindere mate aanwezig dan bij mensen met gezonde longen. Kan dit eiwit worden ingezet om longherstel bij COPD te ondersteunen? In de vervolgstudie wordt dit verder onderzocht.

Communicatie verbeteren

Ook is uit eerder onderzoek binnen BREATH gebleken dat de communicatie tussen cellen en moleculen bij mensen met COPD niet goed verloopt. Een cel krijgt simpel gezegd niet door wat hij moet doen. De chemische stof lithium, een bestaand medicijn dat vaak gebruikt wordt door mensen met stemmingswisselingen, kan die communicatie verbeteren.

Er zijn aanwijzingen dat lithium mogelijk effect heeft op COPD. Door het onderzoek hiernaar te verlengen, kan verder uitgezocht worden hoe dat proces precies werkt. Onderzoekers gaan op zoek naar mensen die lithium gebruiken voor hun stemmingswisselingen én COPD hebben. Als blijkt dat deze groep minder last heeft van COPD, kan een proef starten om te zien of mensen met COPD geholpen zijn met lithium.

Minilong

Het is onderzoekers gelukt om een minilong van een gezonde muis te transplanteren naar een andere muis. Maar het overbrengen ervan gaat momenteel nog wel gepaard met het verlies van getransplanteerde cellen. In het vervolgonderzoek van de komende twee jaar werkt het onderzoeksteam aan manieren om de zo zorgvuldig gekweekte en getransplanteerde cellen beter te beschermen. Dat is een belangrijke tussenstap in de toepassing van dit onderzoek op menselijke cellen.

Toewerken naar praktische toepassingen

Mensen met COPD krijgen te maken met steeds ernstiger beperkingen in het dagelijks leven. Longherstel is tot nu toe nog niet mogelijk. Maar met de vervolgstudies van BREATH wordt het vinden van praktische, innovatieve toepassingen van eerder onderzoek versneld. De Patiënten Advies Commissie van BREATH blijft een belangrijke controlerende en adviserende rol spelen in de voortgang van het onderzoek.

Over het samenwerkingsverband

Om sneller tot een medische doorbraak voor COPD te komen, startte Longfonds vijf jaar geleden met LONGFONDS | Accelerate. Deze trans-Atlantische samenwerking bracht topwetenschappers samen in het project BREATH, dat erop gericht is om het door COPD beschadigde longweefsel te genezen. Om de veelbelovende onderzoeksresultaten uit de eerste periode verder te brengen, zullen de BREATH onderzoekers de komende twee jaar nauw blijven samenwerken.