Terugblik campagne ‘Jonge Longen’

05-07-2021 12:50

In het voorjaar voerde Longfonds in nauwe samenwerking met de LAN en andere partners de campagne ‘Jonge Longen’. Het thema ‘Astma bij Kinderen’ stond hierin centraal. Om dat thema stevig op de kaart te zetten is gekozen voor een veelzijdige aanpak die veel facetten van astma bij kinderen belicht. De campagne was erop gericht om zoveel mogelijk mensen en organisaties in beweging te brengen om astma bij kinderen te helpen voorkomen. We lichten kort de belangrijkste onderdelen van deze campagne toe.

Een belangrijke lijn in de impactgolf bestond uit het Manifest 'Geef kinderen gezonde lucht', dat een dringende oproep doet aan het kabinet om een speciale gezant voor gezonde lucht te benoemen. (Kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen maatschappij en gezondheid, andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen én wetenschappers schaarden zich achter dit manifest, dat onderdeel uitmaakt van het 'Vrij Ademen'-programma. Ze spreken hiermee uit dat ze zich zorgen maken over de impact van vieze lucht bij kinderen.

Een ander onderdeel van de impactgolf was de Kun jij alles met je astma-test, die op Wereld Astma Dag is gelanceerd, een initiatief van LAN en Vereniging Nederland. Aanleiding van de ontwikkeling van deze test is dat ruim de helft van mensen met astma hun astma niet onder controle heeft. De test is eind mei al ruim 7.000 keer ingevuld.

In de impactgolf is geld opgehaald voor het internationale onderzoeksprogramma A World Without Asthma (AWWA). Consortiumleider Hermelijn Smits heeft op allerlei plaatsen in het voorjaar het onderzoek toegelicht. Zo gaf ze onder meer een presentatie tijdens inspiratiesessies voor leden van de LAN en bedrijfsrelaties van Longfonds en was er een uitgebreid artikel in een speciale bijlage bij de Trouw over de impactgolf.

Om astma te helpen voorkomen is een flyer ontwikkeld, die met name gericht was aan jonge ouders. In deze flyer staan tips wat kun je zelf doen om de longen van jonge kinderen te beschermen en het risico op het ontwikkelen van astma verkleinen.

Longpatiëntjes Sem, Noëlle en Valerie speelden de hoofdrol in allerlei uitingen, samen met hun ouders en artsen. Deze drie kinderen vertelden over hoe het is om te leven met astma. De impactgolf is gesteund en aangejaagd door vele mensen, van vrijwillige collectanten tot ambassadeurs uit het zorgveld, en organisaties (LAN-leden, bedrijfsrelaties en -sponsors van Longfonds) en heeft veel media-aandacht gegenereerd. Uit de effectmeting bleek dat de campagne ‘raakt’ en aanzet tot denken en gaf een significante stijging te zien van het kennisniveau over dat longziekten invloed hebben op het leven van kinderen en dat ongezonde lucht een longziekte bij kinderen kan veroorzaken.

We zijn dankbaar voor de inzet van zovelen. Want alleen samen kunnen we een golf van impact creëren en astma helpen voorkomen.

< Terug naar overzicht