Waar moet ik rekening mee houden?

English translation

  • Training: Te weinig kennis over effectieve patiëntenparticipatie kan de samenwerking tussen jou en de ervaringsdeskundige in de weg staan. Je kunt dit voorkomen door beide een training te volgen. PGOsupport en School for Participation bieden voor onderzoekers en patiënten trainingen aan. 
  • Tijdsplanning: Het zoeken van een geschikte ervaringsdeskundige kost tijd. Dien verzoeken daarom ruim op tijd in. Het is handig om meer dan één patiënt uit te nodigen, omdat een patiënt op het laatste moment verhinderd kan zijn door zijn ziekte.
  • Waardering: Patiëntenparticipatie brengt minimaal een onkostenvergoeding voor de deelnemende ervaringsdeskundigen met zich mee. Maar denk ook aan bijvoorbeeld cadeaubonnen als bedankje voor hun tijd. Vergeet niet deze kosten op te nemen in de begroting.
  • Bespreken van verwachtingen: Het is belangrijk om de verwachtingen van de samenwerking tussen jou en de ervaringsdeskundige van te voren met elkaar te bespreken. Dit voorkomt teleurstellingen.
  • Terugkoppeling resultaten: Ervaringsdeskundigen zien graag de resultaten van hun inbreng terug tijdens en na afloop van het onderzoek. Zorg er daarom voor dat je dit terugkoppelt aan hen. Ervaringsdeskundigen voelen zich hierdoor meer gewaardeerd en zijn sneller bereid om u in de toekomst nogmaals te helpen.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het artikel van de Wit e.a. (2016