Congresbezoek

Longfonds stelt jonge Nederlandse onderzoekers in de gelegenheid om hun resultaten internationaal te presenteren en contacten te leggen met buitenlandse onderzoekers.

Aanvragers

De volgende mensen kunnen een aanvraag indienen voor congresbezoek: Jonge onderzoekers, die subsidie ontvangen van Longfonds voor het verrichten van onderzoek.

Criteria voor congresbezoek

U moet hier met een voordracht of een poster verslag uitbrengen van uw door Longfonds gesubsidieerde onderzoeksproject. Wordt het niet door Longfonds gesubsidieerd, dan heeft de aanvraag als regel een lagere prioriteit.

Indienen

Onderzoekers die wel werken binnen een door Longfonds gesubsidieerd project, kunnen de subsidie voor congresbezoek aanvragen via het aanvraagformulier.  

Aanvragen moeten uiterlijk één maand voor vertrek naar het congres in ons bezit zijn. De maximale toekenning bedraagt 900 euro. Lees voor het invullen het toelichtingformulier voor de richtlijnen waar de aanvraag aan moet voldoen.

Beoordeling en toekenning

Deze beurs omvat ten hoogste een vergoeding van de reiskosten (openbaar vervoer, tweede klas), inschrijfkosten (congres) en de gemaakte verblijfskosten. Binnen één maand na terugkeer ontvangt Longfonds een inhoudelijk verslag volgens de richtlijnen over het congresbezoek. Hierna zal Longfonds tot uitkering over gaan. Bij uw presentatie moet u erop wijzen dat Longfonds u gesponsord heeft. Een digitale versie van het logo kunt u opvragen bij het secretariaat.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.