Proefschriften

Longfonds draagt graag bij aan de verspreiding van wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het terrein van astma, COPD of zeldzame chronische longziekten.

Thoraxfoto

Aanvragers

Promovendi verbonden aan een Nederlandse universiteit die onderzoek hebben gedaan dat werd gesubsidieerd door Longfonds kunnen een aanvraag indienen. 

Criteria

Het in het proefschrift beschreven onderzoek moet een relatie hebben met astma, COPD of zeldzame chronische longziekten. Bij toekenning moet Longfonds vermeld worden.

Downloads

Proefschrift aanvraagformulier

Indienen

U kunt uw aanvraag het hele jaar indienen, bij voorkeur minstens drie maanden en minimaal een maand voordat het proefschrift wordt gedrukt. Indienen kan alleen met een aanvraagformulier. Hierop staan ook de richtlijnen waar de aanvraag aan moet voldoen.

Beoordeling en toekenning

Bij de aanvraag moet u de inhoudsopgave, een korte samenvatting en een offerte van de drukker meesturen. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de werkelijke kosten, afhankelijk van de functie van de aanvrager en eventuele andere inkomsten. Longfonds draagt maximaal 700 euro bij aan drukkosten van proefschriften die gerelateerd zijn aan Longfonds-projecten. N.B. Vanaf januari 2020 kan geen subsidie meer worden aangevraagd voor drukkosten van  proefschriften die niet voortkomen uit door Longfonds gesubsidieerd onderzoek.

Let op: Voor Longfonds-projecten die zijn toegekend vanaf 2009 geldt dat een subsidie voor de drukkosten van een proefschrift deel uit maakt van de benchfee. Deze benchfee bedraagt maximaal € 5.000 (voor een PhD student) en kan worden ingezet voor congresbezoek, publicatiekosten of drukkosten van een proefschrift.

Alvorens het subsidiebedrag definitief wordt vastgesteld, dient een overzicht te worden verstrekt van de ontvangen cq. toegezegde bijdragen van andere instanties met de desbetreffende correspondentie. 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onderzoek, longziekten en gezonde longen.

Aanmelden