Wetenschappelijke Advies Commissies

Subsidies worden toegekend aan onderzoeksprojecten met de hoogste wetenschappelijke kwaliteit en relevantie (voor patiënten en voor de maatschappij). Longfonds werkt hiervoor met een peer-review beoordelingssysteem.

Onderzoek

De Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) adviseert het bestuur van Longfonds vanuit een professionele wetenschappelijke achtergrond. Dit kunnen alle zaken zijn op het gebied van wetenschappelijk longonderzoek, waarover de commissie deskundig is. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is leidend in de beoordeling. Daarnaast weegt relevantie mee. Alle adviezen worden voorzien van argumenten en voorgelegd aan het bestuur. De Wetenschappelijke Advies Commissie brengt zelfstandig advies uit aan het bestuur van Longfonds.