Een betaalbaar vaccin tegen het RS-virus

Natale Mazur doet onderzoek naar een nieuw, betaalbaar vaccin tegen het RS-virus. In 2021 ontving ze hiervoor van Longfonds de Junior Investigatorsubsidie. Het is de bedoeling dat dit middel eenvoudig via de neus wordt toegediend en beschikbaar wordt voor kinderen over de hele wereld.

Natalie Mazur

Duur vaccin

Jaarlijks belanden zo’n tweeduizend kinderen in Nederland met het RS-virus in het ziekenhuis. Wereldwijd is het de op één na grootste doodsoorzaak bij zuigelingen. Het bestaande vaccin verlaagt de kans op een ziekenhuisopname met vijftig tot tachtig procent. ‘Maar dat is zo duur dat veel landen het niet kunnen betalen. Ook in Nederland wordt het middel voor de meeste kinderen niet vergoed. Een ziekenhuisopname is goedkoper’ zegt arts-onderzoeker op de kinderafdeling van het UMC Utrecht Natalie Mazur. Zij wil dat niet alleen kinderen in de rijkste landen  toegang hebben tot een vaccin, maar ook kinderen armere landen.

Oplossing

De oplossing die Natalie bedacht werkt, anders dan het bestaande middel, heel lokaal. Het virus komt via de neus het lichaam binnen en moet daar dus ook worden tegengehouden, is haar gedachte. Dat is zinvoller dan het bestaande vaccin waarvoor kinderen iedere winter een prik krijgen. Als alles goed gaat bespaart dit nieuwe vaccin, dat ’s winters dagelijks via neusdruppels wordt toegediend, 99 procent van de kosten.  Bovendien is toediening veel eenvoudiger. Naast Longfonds, steunt ook de Bill & Melinda Gates Foundation haar onderzoek.

Lees ook het onlangs verschenen Engelstalige artikel over Natalie’s onderzoek in The Lancet Respiratory Medicine. Longfonds is blij dat dit door ons gesteunde onderzoek ook internationaal als impactvol wordt gezien.