Online astmakliniek Luchtbrug viert jubileum

Longfonds feliciteert Luchtbrug met haar 12,5 jaar jubileum! Deze online astmakliniek startte in 2011 met steun van Longfonds. Zij viert dit jubileum met een aantal mooie mijlpalen.

Astma kind inhalator

Digitale zorg voor kinderen met astma

Luchtbrug maakt het mogelijk om een deel van de ziekenhuis-afspraken voor kinderen met astma (6-18 jaar) en hun ouders te vervangen door online zorg. Via een website of app kunnen ze communiceren met het astmateam van hun ziekenhuis. En met behulp van de astma controle test (ACT) wordt in de gaten gehouden of de astmaklachten voldoende onder controle zijn. Deze online monitoring met vragenlijsten scheelt veel tijd en energie voor kinderen met astma en hun ouders. Ook kunnen ze het astma-behandelplan en actieplan bij klachten checken.  

Luchtbrug voorziet duidelijk in een behoefte. Dankzij Luchtbrug kunnen zorgverleners de kinderen eenvoudiger en beter volgen in de thuissituatie en zijn er minder afspraken nodig op de polikliniek van het ziekenhuis. Dit bespaart reistijd en verzuim van school (kinderen en jongeren) en van werk (ouders). Er zijn inmiddels 21 ziekenhuizen in Nederland waar bijna 2500 kinderen met astma ook via Luchtbrug behandeld worden. Zij hoeven dus minder vaak naar het ziekenhuis. De verwachting is dat de komende jaren meer ziekenhuizen aansluiten. Deze combinatie van traditionele en digitale zorg, de hybride zorg, heeft echt de toekomst. 

Een aantal mooie mijlpalen van Luchtbrug op een rijtje: 

  • In Luchtbrug is inmiddels de 50.000ste astma controle -vragenlijst ingevuld. 
  • Er is sinds corona - 2020 - ook een Luchtbrug-variant gelanceerd voor taaislijmziekte (Luchtbrug-CF). Hierbij kunnen kinderen en volwassenen met taaislijmziekte heel makkelijk in de thuissituatie hun klachten bijhouden. Ook kunnen ze de longfunctie via de Luchtbrug-app controleren. Dit bespaart een bezoek aan de polikliniek. Luchtbrug-CF wordt nu in 5 CF-centra in Nederland gebruikt en er is al ruim 10.000 keer thuis de longfunctie geblazen.
  • In 2023 wordt gestart met ‘Luchtbrug Junior’ voor kinderen jonger dan 6 jaar, ook met steun van Longfonds. Hiermee krijgen ouders van hele jonge kinderen die vaak luchtwegklachten hebben online zorg. Daarbij wordt ook door smartinhalers bijgehouden wanneer (extra) puffjes worden gebruikt. Ook hier kunnen de ouders heel makkelijk contact leggen met het behandelteam zodat er snel gereageerd kan worden op veranderingen van het klachtenpatroon. 

Jij en digitale zorg

Naast Luchtbrug zijn er veel andere mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg. Digitale zorg helpt je bij je gezondheid. Denk aan zorg of steun die je ontvangt via je telefoon, tablet of computer. Beeldbellen met je arts is digitale zorg, maar ook zelf je saturatie bijhouden valt hieronder. Net als je conditie verbeteren met hulp van een app, of zelf informatie op internet opzoeken over je ziekte. Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Ga dan naar longfonds.nl/digitalezorg

Meer informatie over Luchtbrug vind je op www.luchtbrug.nl