Onderzoek: van proef in het lab naar behandeling

Longfonds steunt fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek. Op deze manier is Longfonds betrokken bij alle fasen: van de zoektocht naar de oorzaken van een longziekte, tot aan de beste behandeling voor longpatiënten. Zo zorgen we ervoor dat mensen met een longziekte iets hebben aan resultaten uit wetenschappelijk longonderzoek.

Onderzoek Wetenschap

Onderzoek vraagt tijd

Voordat een behandeling voor mensen met een longziekte beschikbaar komt, is een lange weg afgelegd van vaak meer dan tien jaar. Want wetenschappelijk onderzoek gebeurt zeer zorgvuldig, stap voor stap. Na iedere stap kan blijken dat een veronderstelling niet uitkomt, of niet veilig is.

Nadat een onderzoeksvoorstel is goedgekeurd, kan het onderzoek in het laboratorium starten. De fasen die daarna komen, kosten elk opnieuw tijd. Longfonds volgt de onderzoekers op de voet. We willen namelijk dat de tijd tussen de verschillende onderzoeksfasen zo kort mogelijk is. En dat veelbelovende onderzoeksresultaten snel kunnen worden doorontwikkeld.

Fundamenteel onderzoek

Het is belangrijk om meer kennis te krijgen over de werking van het lichaam en hoe longaandoeningen ontstaan. Dit gebeurt tijdens fundamenteel onderzoek. Hoewel resultaten niet direct tot behandelingen leiden, brengen ze wél nieuwe kennis waar uiteindelijk behandelingen uit kunnen voortkomen. Fundamenteel onderzoek is een onmisbare eerste stap en vindt plaats in het laboratorium. Dit kan onder andere in menselijk materiaal, zoals bloed of weefsel, of met dierproeven. Longfonds wil toe naar dierproefvrij onderzoek, maar op dit moment is er nog niet altijd een goed alternatief voor een diermodel.

Voorbeelden:

Tijdsduur: 4 – 8 jaar

Translationeel onderzoek

Ontdekkingen uit fundamenteel onderzoek worden vertaald naar toepassingen in de klinische praktijk. Die brug tussen het laboratorium en de patiënt wordt gevormd tijdens translationeel onderzoek. Denk aan behandelingen en aan manieren om longziekten te ontdekken. Om translationeel onderzoek succesvol te maken, is vaak samenwerking nodig tussen verschillende onderzoeksgebieden. Longfonds vindt het belangrijk dat onderzoek in deze fase gesteund wordt, omdat hiermee nieuwe kennis over longaandoeningen uiteindelijk bij de patiënt terecht kan komen. 

Voorbeelden:

Tijdsduur: 3 – 5 jaar

Klinisch onderzoek

Tijdens de laatste stap in onderzoek wordt gekeken naar nieuwe behandelingen, bestaande behandelingen die een ander doel krijgen, of manieren om een aandoening te voorkomen. Ook kan een nieuwe behandeling vergeleken worden met andere bestaande behandelingen. Dit alles gebeurt tijdens klinisch onderzoek. Door klinisch onderzoek te steunen, helpt Longfonds nieuwe behandelingen op de markt te brengen, of bestaande behandelingen te verbeteren. De resultaten hiervan helpen artsen, beleidsmakers, en patiënten om beslissingen te nemen over de beste behandelopties. Longfonds steunt dus klinisch onderzoek om de gezondheid van mensen met een longaandoening te verbeteren.

Klinisch onderzoek bestaat uit vier fasen:

In klinisch onderzoek zijn vaak gezonde mensen of patiënten betrokken. Hier zijn deelnemers voor nodig. Voor klinische onderzoeken die Longfonds steunt worden regelmatig deelnemers gezocht. Om mee te doen aan een onderzoek lopen de aanmeldingen vaak via het eigen ziekenhuis.

Voorbeelden:

Tijdsduur: 5 – 8jaar

Gratis nieuwsbrief

Wil je digitaal op de hoogte blijven van het laatste nieuws over longonderzoek? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden
Kind bij arts met E-nose