Achtergrond onderzoeksbeleid

Voor al het onderzoek geldt dat het relevant moet zijn voor longpatiënten. Patiëntenperspectief en de betrokkenheid van patiënten in wetenschappelijk onderzoek blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Onderzoeksbeleid

Aandachtsgebieden

De volgende ziekten vallen onder ons aandachtsgebied:

Acute respiratoire aandoeningen met lange termijn effecten vallen voorlopig niet onder het onderzoeksbeleid. Tenzij deze gerelateerd zijn aan één van de genoemde chronische longziekten, zoals luchtweginfecties.

LONGFONDS | Accelerate

In 2018 lanceerde Longfonds het internationale onderzoeksprogramma LONGFONDS | Accelerate om oplossingen voor chronische longziekten snel dichterbij te brengen. Onder regie van Longfonds werken de beste wetenschappers, artsen en longpatiënten sindsdien intensief samen om een medische doorbraak voor astma en COPD te versnellen. Dat levert nu al belangrijke inzichten en resultaten op.

Wetenschappelijke Advies Commissie

Subsidies worden toegekend aan onderzoeksprojecten met de hoogste wetenschappelijke kwaliteit en relevantie (voor patiënten en voor de maatschappij). Longfonds werkt hiervoor met een peer-review beoordelingssysteem. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is leidend in de beoordeling. Daarnaast weegt relevantie mee. Aan de hand van (inter)nationale beoordelingen van referenten adviseert de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) het bestuur van Longfonds over welke onderzoeksprojecten het best beoordeeld zijn.

Subsidievormen

Monitoren van onderzoek

Het onderzoek dat Longfonds subsidieert, wordt inhoudelijk en procesmatig gedurende de looptijd gemonitord. Onderzoekers dienen daarvoor regelmatig voortgangsrapportages op te stellen. De voorwaarden die per subsidievorm gelden, worden bij de subsidietoekenning meegestuurd. De beoordeling en het advies over de voortgang van onderzoeksprojecten wordt door de Wetenschappelijke Advies Commissie gedaan.

Toepassing/ impact

Longfonds wil het belang van wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht brengen van algemeen publiek en donateurs. Met acceptatie van de subsidie geven onderzoekers tevens aan hun medewerking te zullen verlenen aan de communicatie over- en disseminatie van onderzoeksresultaten. Deze informatie dient als input voor marketing en fondsverwerving.

 

Terug naar 'Onderzoeksbeleid'

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onderzoek, longziekten en gezonde longen.

Aanmelden