Achtergrond onderzoeksbeleid

Voor al het onderzoek geldt dat het relevant moet zijn voor longpatiënten. Patiëntenperspectief en de betrokkenheid van patiënten in wetenschappelijk onderzoek blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Aandachtsgebieden

De volgende ziekten vallen onder ons aandachtsgebied:

Acute respiratoire aandoeningen met lange termijn effecten vallen voorlopig niet onder het onderzoeksbeleid. Tenzij deze gerelateerd zijn aan één van de genoemde chronische longziekten, zoals luchtweginfecties.

LONGFONDS | Accelerate

In 2018 lanceerde Longfonds het internationale onderzoeksprogramma LONGFONDS | Accelerate om oplossingen voor chronische longziekten snel dichterbij te brengen. Onder regie van Longfonds werken de beste wetenschappers, artsen en longpatiënten sindsdien intensief samen om een medische doorbraak voor astma en COPD te versnellen. Dat levert nu al belangrijke inzichten en resultaten op.

Wetenschappelijke Advies Commissie

Subsidies worden toegekend aan onderzoeksprojecten met de hoogste wetenschappelijke kwaliteit en relevantie (voor patiënten en voor de maatschappij). Longfonds werkt hiervoor met een peer-review beoordelingssysteem. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is leidend in de beoordeling. Daarnaast weegt relevantie mee. Aan de hand van (inter)nationale beoordelingen van referenten adviseert de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) het bestuur van Longfonds over welke onderzoeksprojecten het best beoordeeld zijn.

Subsidievormen

 • Subsidieronde 2022 >

  Door een longaanval (een plotselinge verergering van klachten) ontstaat vaak onherstelbare schade aan de longen. Van herhaalde longaanvallen raken de longen langzaam uitgeput. Dit geldt voor de longen van mensen met verschillende longziekten. Longfonds investeert in oplossingen voor longaanvallen en reikt daarom in 2022 drie subsidies uit aan onderzoek dat zich richt op het thema longaanval. De hoogte hiervan is maximaal 250.000 euro.

 • Consortiumsubsidie >

  Tot 2022 reikte Longfonds onderzoeksubsidies uit voor consortia voor een periode van maximaal 5 jaar. De hoogte hiervan was maximaal 750.000 euro. De kans dat het onderzoek zo snel mogelijk leidt tot een verbetering van de situatie voor patiënten, moeten optimaal worden benut. Tenminste één medische discipline (klinische afdeling) diende betrokken te zijn voor de medische relevantie van het onderzoek. In een consortium werken minimaal twee, maar idealiter drie instellingen samen, waarbij één van de instellingen als penvoerder optreedt.

  Een instelling wordt gedefinieerd als:

  • Een academische instelling: een universiteit -inclusief het gerelateerde universitair medisch centrum-, NKI of KNAW instituut
  • Een zelfstandig en onafhankelijk bestuurd onderzoek/ of zorgorgaan zoals CBO, TNO, Nivel, RIVM, ziekenhuis of een buitenlandse academische instelling
 • Junior Investigatorsubsidie >

  Tot 2022 reikte Longfonds jaarlijks drie Junior Investigatorsubsidies uit aan jonge onderzoekers (binnen vijf jaar na promotie). De hoogte hiervan was maximaal 200.000 euro. Deze subsidievorm bood onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen en een eigen onderzoek-niche te creëren. 

Monitoren van onderzoek

Het onderzoek dat Longfonds subsidieert, wordt inhoudelijk en procesmatig gedurende de looptijd gemonitord. Onderzoekers dienen daarvoor regelmatig voortgangsrapportages op te stellen. De voorwaarden die per subsidievorm gelden, worden bij de subsidietoekenning meegestuurd. De beoordeling en het advies over de voortgang van onderzoeksprojecten wordt door de Wetenschappelijke Advies Commissie gedaan.

Toepassing/ impact

Longfonds wil het belang van wetenschappelijk onderzoek onder de aandacht brengen van algemeen publiek en donateurs. Met acceptatie van de subsidie geven onderzoekers tevens aan hun medewerking te zullen verlenen aan de communicatie over- en disseminatie van onderzoeksresultaten. Deze informatie dient als input voor marketing en fondsverwerving.