Onderzoeksbeleid

Longfonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten. Daarom stellen we jaarlijks tenminste 25% van de bruto inkomsten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschap is de basis

Longfonds is één van de grootste private financiers van longonderzoek in Europa. Longfonds werkt nationaal en internationaal aan ruim 40 onderzoeken tegelijkertijd. We richten ons daarbij aan deze onderzoeksthema's:

Om onze dromen te realiseren, brengen we topwetenschappers samen. We hebben grote doorbraken gerealiseerd. In ruim 60 jaar maakte Longfonds een groot verschil in wetenschap longonderzoek: er kwamen nieuwe behandelingen en medicijnen, patiënten kregen een stem in onderzoek en revalidatie bij longziekten verbeterde.

Voor al het onderzoek geldt dat het relevant moet zijn voor longpatiënten. Patiëntenperspectief en de betrokkenheid van patiënten in wetenschappelijk onderzoek blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Wetenschappelijke Advies Commissie

Subsidies worden toegekend aan onderzoeksprojecten met de hoogste wetenschappelijke kwaliteit en met de hoogste relevantie, zowel voor de maatschappij als voor de patiënt. Longfonds werkt hiervoor met een peer-review beoordelingssysteem. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is leidend in de beoordeling. Daarnaast weegt de relevantie voor de maatschappij- en patiënten mee. Aan de hand van (inter)nationale beoordelingen van referenten, adviseert de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) het bestuur van Longfonds. De WAC bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines en uit patiënten.

Meer informatie:

Achtergrond Onderzoeksbeleid
Beleid menselijk materiaal
Beleid patiëntgebonden onderzoek
Beleid proefdiergebonden onderzoek