Onderzoeksbeleid

Het Longfonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten. Daarom stelt het Longfonds jaarlijks tenminste 25% van de bruto inkomsten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Niet alle doelen zijn in één keer te bereiken. Daarom werkt het Longfonds met thema’s die door het fonds, haar achterban (mensen met een longziekte), onderzoekers en zorgverleners zijn aangegeven als prioriteit. Het Longfonds richt zich op het voorkómen van longziekten, de vroegere opsporing ervan, betere zorg en behandeling en een gemakkelijker en prettiger leven voor longpatiënten. Nieuw is het thema ‘longweefselherstel’. In 2016 zet het Longfonds zich opnieuw in voor het behoud van excellent onderzoekstalent en biedt het Longfonds subsidiemogelijkheden voor deze groep veelbelovende, toponderzoekers. Voor al het onderzoek geldt nog steeds dat het relevant moet zijn voor longpatiënten. Patiëntenperspectief en de betrokkenheid van patiënten in wetenschappelijk onderzoek blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Subsidies worden toegekend aan onderzoeksprojecten met de hoogste wetenschappelijke kwaliteit en met de hoogste relevantie (zowel relevantie voor de maatschappij als relevantie). Het Longfonds werkt hiervoor met een peer-review beoordelingssysteem. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is leidend in de beoordeling. Daarnaast weegt de relevantie voor de maatschappij en de relevantie voor patiënten mee. Aan de hand van (inter)nationale beoordelingen van referenten adviseert de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) het bestuur van het Longfonds over welke onderzoeksprojecten het best beoordeeld zijn. De WAC bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines en uit patiënten.

Meer informatie:

Achtergrond Onderzoeksbeleid

Adviescommissies

Beleid menselijk materiaal

Beleid patiëntgebonden onderzoek

Beleid proefdiergebonden onderzoek