Beleid proefdiergebonden onderzoek

Longfonds houdt zich aan richtlijnen als het gaat om haar steun aan onderzoek. Zo is Longfonds aangesloten bij de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de brancheorganisatie van goede doelen. De VFI heeft richtlijnen die Longfonds onderschrijft. Daarnaast zijn er nationale richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek. Longfonds heeft deze richtlijnen gebruikt voor het opstellen van het beleid voor wetenschappelijk onderzoek met proefdieren.

Microscoop

Longfonds voert zelf geen onderzoek uit, maar subsidieert wetenschappelijk onderzoek. Slechts een deel van dit onderzoek is proefdiergebonden. De primaire verantwoordelijkheid voor zorgvuldig proefdiergebruik en het zoeken naar alternatieven ligt bij de beroepsbeoefenaren zelf. Over het algemeen is Longfonds tegen onnodig gebruik van proefdieren en financiert dit uitsluitend, indien geen alternatieven voorhanden zijn.

Wettelijke richtlijnen

Longfonds voert een terughoudend beleid ten aanzien van het gebruik van proefdieren bij onderzoek en respecteert de wettelijke richtlijnen en de geldende internationale verdragen hierover. In alle gevallen van een onderzoeksvoorstel waarbij proefdieren betrokken zijn, zal Longfonds de benodigde verklaringen van de Dierexperimenten Commissie (DEC) actief opvragen bij de aanvrager. Uitkering van subsidiegelden vindt uitsluitend plaats na ontvangst van deze goedkeuring. Longfonds is bereid zijn beleid hierover toe te lichten.

Gezamenlijk beleid

Er is een gemeenschappelijk visie en beleid ontwikkeld door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). De SGF bestaat uit 18 fondsenwervende organisaties op het gebied van de volksgezondheid. Lees hier de gezamenlijke visie en beleid.

 

Terug naar 'Onderzoeksbeleid'

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onderzoek, longziekten en gezonde longen.

Aanmelden