Voordelen patiëntenparticipatie

De belangrijkste voordelen van het betrekken van patiënten bij onderzoek hebben we voor je op een rijtje gezet:

  • Patiënten brengen hun unieke ervaringen in over het leven met een longziekte. Zo kun je uitkomen op nieuwe onderzoeksvragen of uitkomstmaten. 
  • Patiënten kunnen je adviseren over de belasting van onderzoek voor proefpersonen. Dit leidt tot een meer patiëntvriendelijke uitvoering van je onderzoek. 
  • Als patiënten de relevantie van je onderzoek inzien, zijn ze sneller bereid om deel te nemen als proefpersoon. Hierdoor neemt de kans van slagen van je onderzoek toe. 
  • Het betrekken van patiënten vergroot de kans om toegang te krijgen tot de doelgroep. Patiënten kunnen je adviseren over wervingsmethoden en betrekken hun eigen omgeving. 
  • De uitkomsten van onderzoek kunnen leiden tot nieuwe producten en betere behandelingen. Als patiënten het nut hiervan inzien, zullen deze sneller geaccepteerd en gebruikt worden. 
  • De kans dat conclusies kloppen en relevant zijn, wordt groter als patiënten je helpen met het interpreteren van de data vanuit hun perspectief.
  • De kans op subsidie wordt groter als de inbreng van patiënten de relevantie, de maatschappelijke waarde en dus de kwaliteit van uw onderzoek vergroot.
  • De kans op een publicatie in een vooraanstaand blad neemt toe als de kwaliteit van je onderzoek verbeterd is door patiëntenparticipatie.