Voordelen patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie biedt veel voordelen voor u als onderzoeker.

  • Patiënten brengen hun unieke ervaringen in over het leven met een longziekte. Zo kunt u uitkomen op nieuwe onderzoeksvragen of uitkomstmaten. 
  • Patiënten kunnen u adviseren over de belasting van onderzoek voor proefpersonen. Dit leidt tot een meer patiëntvriendelijke uitvoering van uw onderzoek. 
  • Als patiënten de relevantie van uw onderzoek inzien, zijn ze sneller bereid om deel te nemen als proefpersoon. Hierdoor neemt de kans van slagen van uw onderzoek toe. 
  • Het betrekken van patiënten vergroot de kans om toegang te krijgen tot de doelgroep. Patiënten kunnen u adviseren over wervingsmethoden en betrekken hun eigen omgeving. 
  • De uitkomsten van onderzoek kunnen leiden tot nieuwe producten en betere behandelingen. Als patiënten het nut hiervan inzien, zullen deze sneller geaccepteerd en gebruikt worden. 
  • De kans dat conclusies kloppen en relevant zijn, wordt groter als patiënten u helpen met het interpreteren van de data vanuit hun perspectief.
  • De kans op subsidie wordt groter als de inbreng van patiënten de relevantie, de maatschappelijke waarde en dus de kwaliteit van uw onderzoek vergroot.
  • De kans op een publicatie in een vooraanstaand blad neemt toe als de kwaliteit van uw onderzoek verbeterd is door patiëntenparticipatie.