Voor onderzoek naar astma bij kinderen

Twee consortiumsubsidies: 'Siegert-Haaksman Fonds'

Uit de nalatenschap van de familie Siegert-Haaksman mag Longfonds 1,3 miljoen euro besteden voor wetenschappelijk onderzoek naar astma en allergieën bij kinderen. Longfonds wil de samenwerking in longonderzoek stimuleren. Maximaal twee onderzoeksconsortia komen in aanmerking voor dit fonds van elk 650.000 euro.

Kind bij arts

Aanvragen kunnen ingediend worden binnen onderstaande thema’s:

Vroegdiagnostiek

Doel: astma vroeg herkennen en de grote maatschappelijke uitdagingen oplossen rondom diagnostiek en fenotypering van astma. Bijvoorbeeld:

 • Betere diagnostiek voor kinderen met astma (in eerste- en tweede lijn). Bijvoorbeeld met behulp van kunstmatige intelligentie
 • Ontstaansmechanismen van astma in de vroege kindertijd

Preventie

Doel: de grote maatschappelijke uitdagingen rondom het voorkomen van astma oplossen. Bijvoorbeeld:

 • Wat is de rol van luchtverontreiniging in het ontstaan en de verergering van astma en allergie bij kinderen?

Behandeling

Doel: een oplossing vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen rondom betere, innovatieve behandelmethoden op maat voor kinderen met astma en allergieën. Bijvoorbeeld:

 • Gepersonaliseerde behandeling o.b.v. pathogenetische mechanismen
 • Het effect van fysiotherapie, psychosociale ondersteuning en diëtetiek op de kwaliteit van leven van kinderen met astma (of integrative medicine)
 • Betere behandeling voor kinderen (<18 jaar) met astma

Patiëntparticipatie

Longfonds vindt het belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van mensen met een longziekte. Betrokkenheid van patiënten bij het opstellen van de aanvraag en de uitvoering van het onderzoek is vereist. Hun inbreng kan namelijk de relevantie, de maatschappelijke waarde en de kwaliteit van het onderzoek vergroten. Lees hierover de ‘Randvoorwaarden subsidie consortia 2024’.

Tijdspad 2024

 • Start call for proposals: 15 januari (deadline gepasseerd)
 • Indiening vooraanmelding: 15 april voor 12u (deadline gepasseerd)
 • Bekendmaking afwijzing of uitwerken: 21 juni
 • Indiening uitgewerkte aanvraag: 5 september voor 12u
 • Verwachte toekenning of afwijzing: begin december

Downloads

Contact

Voor vragen over de subsidie voor consortia kun je contact opnemen met de afdeling onderzoek via email: research@longfonds.nl.