De Sterk Participatie Prijs

Onderzoekers die patiëntenparticipatie een wezenlijk onderdeel maken in hun onderzoek kunnen meedingen naar de Sterk Participatie Prijs. Met deze belangrijke prijs wil Longfonds onderzoekers uit het longenveld stimuleren om in meerdere fasen van hun onderzoek patiënten als partner te betrekken.

Wetenschapper met tablet in de hand

De prijs is vernoemd naar Prof. Dr. Peter Sterk. Tijdens zijn imposante carrière heeft hij laten zien dat hij patiëntenparticipatie hoog in het vaandel heeft. Een voorbeeld hier van is het U-Biopred project. De prijs bedraagt 15.000 euro. Met dit geld kan de onderzoeker de betrokkenheid van patiëntvertegenwoordigers in zijn/haar onderzoek vergroten. Maar het geld kan ook worden gebruikt voor training op het gebied van patiëntenparticipatie of voor het publiceren in open acces-tijdschriften. Ook onderzoekers die hun onderzoek in 2021 hebben afgerond, worden van harte uitgenodigd om mee te dingen naar deze prijs.

Prof. dr. Peter Sterk legt uit wat het belang is van deze prijs:

Voorwaarden voor deelname

De prijs is voor die onderzoeker die patiëntenparticipatie op expliciete manier heeft geborgd in zijn/haar onderzoeksproject. Dit betekent dat patiënten een actieve rol hebben bij de opzet, begeleiding en rapportage van het onderzoek. Een rol die verder gaat dan informeren en raadplegen van patiënten, een rol die dichter ligt bij adviseren, meebeslissen en gedeelde regie. Lees voor meer informatie hier de volledige voorwaarden voor deelname.

Patiënten betrekken

Het betrekken van patiëntvertegenwoordigers bij onderzoek is een belangrijk speerpunt van Longfonds. Niemand kent zijn longziekte namelijk beter dan de patiënt zelf. Patiënten zijn daardoor een belangrijke gesprekspartner, omdat ze precies weten hoe het is om te leven met een longziekte. Patiëntvertegenwoordigers van Longfonds zijn geschoold. Lees hier meer over patiëntenparticipatie en hoe patiënten te betrekken bij jouw onderzoek. Ook bij ZonMw en de speciaal met én voor onderzoekers ontwikkelde Kickstarter is veel informatie te vinden over patiëntenparticipatie.

Peter Sterk

Prof. Dr. Peter Sterk

De prijs is vernoemd naar Prof. Dr. Peter Sterk. Hij behoorde tot de wereldtop van onderzoekers op het gebied van longen en heeft tijdens zijn imposante carrière laten zien dat hij patiëntparticipatie hoog in het vaandel heeft.

Eerdere winnaars

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. In 2018 ging de eer uit naar Karen Moor, PhD voor haar onderzoek “Ontwikkeling en evaluatie van een thuismonitoringprogramma voor patiënten met idiopathische pulmonale fibrose”. In 2019 won Dr. Susanne Vijverberg de prijs voor haar onderzoek “Evaluation of establishing a youth council on chronic respiratory diseases in a pediatric academic hospital”. 2020 was een bijzonder jaar, toen werd de prijs aan twee onderzoekers uitgereikt. Marieke Duiverman won de prijs voor het ‘Reconsider-onderzoek’. Daarmee toonde ze aan dat het voor mensen met ernstig COPD net zo effectief is om thuis te wennen aan een nachtelijk beademingsmasker, als in het ziekenhuis. Charlotte Poot heeft met het ‘Acceptance-onderzoek’ de jury overtuigd. In dit onderzoek heeft zij - samen met astma-patiënten en zorgverleners - het programma van de ‘slimme astma inhalator’ verder ontwikkeld. In 2021 won Silvan Licher de prijs voor zijn onderzoek naar multimorbiditeit.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onderzoek, longziekten en gezonde longen.

Aanmelden